Download Ik, mezelf en wij PDF

Ik, mezelf en wij

Author: Greg Houwer
Publsiher: Universitaire Pers Leuven
Total Pages: 229
Release: 2011
Genre: Human beings
ISBN: 905867889X
Rating: 4.6/5 (788 downloads)

Download Ik, mezelf en wij Book in PDF, Epub and Kindle

De mens is meer dan alleen zijn lichaam. Er is ook iets dat zich ophoudt in, of achter dat lijf. De hamvraag van dit boek luidt: wat is dat 'iets'? Wat maakt de mens tot mens? En hoe onderscheidt hij zich van de rest van het dierenrijk? Bestaat er inderdaad zoiets als een ziel, zoals lang werd aangenomen? Greg Houwer toont aan dat er op deze vraag alleen steekhoudende antwoorden gevonden worden als men rekening houdt met het sociale karakter van ons zelfbewustzijn. Enkel in zijn relatie tot anderen wordt de mens een mens. In "Ik, mezelf en wij" schetst hij de mens als een sociaal wezen, het resultaat van een onbreekbaar verbond tussen natuur en cultuur. Tegelijkertijd heeft Houwer oog voor het spanningsveld tussen het individu en de gemeenschap, en laat hij zien hoe die typisch menselijke spanning zich manifesteert in tal van maatschappelijke fenomenen als kunst, religie en Facebook.

Download VOLGEN VAN CHRISTUS, EEN KRUISDRAGEND LEVEN PDF

VOLGEN VAN CHRISTUS, EEN KRUISDRAGEND LEVEN

Author: THOMAS BOSTON
Publsiher: Lulu.com
Total Pages: 357
Release:
Genre:
ISBN: 1470970910
Rating: 4.9/5 (79 downloads)

Download VOLGEN VAN CHRISTUS, EEN KRUISDRAGEND LEVEN Book in PDF, Epub and Kindle

Download JEZUS IN HET MIDDEN, Kerst- en lijdenspreken, 15 PREKEN DEEL 5 PDF

JEZUS IN HET MIDDEN, Kerst- en lijdenspreken, 15 PREKEN DEEL 5

Author: H. F. KOHLBRUGGE
Publsiher: Lulu.com
Total Pages: 246
Release: 2012-01-12
Genre:
ISBN: 1471035123
Rating: 4.0/5 (351 downloads)

Download JEZUS IN HET MIDDEN, Kerst- en lijdenspreken, 15 PREKEN DEEL 5 Book in PDF, Epub and Kindle

Deze bundel bestaat uit 9 Kerstpreken en 6 Lijdensstoffen. Hij besluit: Zo is dan door deze allerdiepste vernedering van Christus, de toorn Gods over de Zijnen geheel gestild, en voor onze gruwelijke hoogmoed volkomen voldoening gegeven, opdat wij niet verslagen worden, maar naar die stem horen: "Ik zal niet meer op u toornen." Jesaja 54. Verder weten wij nu dat onze Heere de volkomen overwinning door de dood behaald heeft. De Heere heeft hel en dood in het graf opgezocht en zo in de hel, de hel gevangen genomen, de dood gedood, het graf begraven. En ons kerkhof is de akker van de Heere. Een zaad, dat rijpt voor de eeuwigheid, heeft Zijn eigen hand er ingeworpen tot de dag van de oogst. Dan vergaderen ons Zijn heilige engelen. Is nu Christus voor ons gestorven en begraven, laat ons niet spelen met doodsbeenderen en bekkenelen. En als wij ons er mee verontreinigd hebben, laat ons niet rusten, voordat wij van dode werken gereinigd zijn, met Zijn as en met het heilige water van Zijn ontzondiging. Amen.

Download Spirituality in the Writings of Etty Hillesum PDF

Spirituality in the Writings of Etty Hillesum

Author: Klaas Smelik
Publsiher: BRILL
Total Pages: 516
Release: 2010-10-25
Genre: Religion
ISBN: 9004188592
Rating: 4.1/5 (885 downloads)

Download Spirituality in the Writings of Etty Hillesum Book in PDF, Epub and Kindle

Drawing on Etty Hillesum’s writings, this book offers a comprehensive account of international scholarship on the life, works and vision of the Dutch Jewish writer Etty Hillesum, whose life was shaped by the totalitarian Nazi-regime, and who lived a courageous spirituality in the darkest period of the twentieth century.

Download Drakenbloed PDF

Drakenbloed

Author: Pepper Kay
Publsiher: Futuro Uitgevers
Total Pages:
Release:
Genre:
ISBN: 9460860532
Rating: 4.8/5 (65 downloads)

Download Drakenbloed Book in PDF, Epub and Kindle

De fantasy ‘Drakenbloed‘ is een wereld met magie waarin de archeologe Tessa onverwacht de bloedzuster wordt van de draken. “Het bloed van de draak is heet als vuur en dringt via de snee die de nagel heeft veroorzaakt Tessa’s lichaam binnen. Ze voelt hoe het vuur zich als een koortsaanval door haar hele lijf verspreidt.” De confrontatie met de draak vormt het begin van een reeks gebeurtenissen waar Tessa geen invloed op heeft. Ze komt terecht in een andere wereld. Een wereld met magie. De mensen die ze daar ontmoet, proberen haar een taak op te dringen. Iets waar Tessa niets van wil weten. Het enige wat zij wil, is naar huis om haar leven als archeologe weer op te pakken. Gaandeweg wordt het Tessa echter duidelijk dat ze geen keus heeft. Er is geen weg terug. Ze wordt in een bepaalde richting gedwongen en zal de strijd moeten aangaan. Een strijd op leven en dood.

Download The Existential Philosophy of Etty Hillesum PDF

The Existential Philosophy of Etty Hillesum

Author: Meins G. S. Coetsier
Publsiher: BRILL
Total Pages: 675
Release: 2014-01-09
Genre: Religion
ISBN: 9004266100
Rating: 4.2/5 (661 downloads)

Download The Existential Philosophy of Etty Hillesum Book in PDF, Epub and Kindle

In The Existential Philosophy of Etty Hillesum Meins G.S. Coetsier offers an account of Etty Hillesum's spiritual and cultural life in light of the writings of Martin Buber, Emmanuel Levinas and Dietrich Bonhoeffer.

Download SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS PDF

SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS

Author: DS. WILLEM C. LAMAIN
Publsiher: Lulu.com
Total Pages: 400
Release: 2012-11-05
Genre:
ISBN: 1291167765
Rating: 4.1/5 (677 downloads)

Download SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS Book in PDF, Epub and Kindle

Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15 jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken.Zijn preken kenmerken zijn openhartige persoon. Diepe ontdekking kreeg hij van het verderf van de mens. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. Hij was in zijn element als hij zoekende zielen mocht bemoedigen, Christus mocht aanprijzen aan verslagen zondaren. Hij toonde zich een groot beminnaar van Gods volk, ongeacht welk kerkverband zij behoorden. Hij had een warm hart voor zijn onbekeerde medemens en was liefdevol in zijn pastoraal werk.Na zijn langdurige geestelijke strijd en verdrukking ontving hij in 1984 de kroon van het eeuwig leven.Een zeer groot aantal preken heeft hij nagelaten, zowel gedrukt als digitaal.

Download Sterke verhalen PDF

Sterke verhalen

Author: Maarten A. Hajer
Publsiher: 010 Publishers
Total Pages: 324
Release: 2010
Genre: Architecture
ISBN: 9064507341
Rating: 4.5/5 (73 downloads)

Download Sterke verhalen Book in PDF, Epub and Kindle

Dit derde deel uit de serie 'Design and politics' bevat een scherpe blik op de stand van de regionale planvorming, de rol van de ontwerpers, het uitbesteden van planningsopgaven en het systeem van kennisvergaring. Het biedt een nieuw perspectief op de planologie van morgen, onderbouwd met bevindingen uit diverse praktijkvoorbeelden en reflecties van prominente essayisten.

Download De hemel is een basketbalveld PDF

De hemel is een basketbalveld

Author: Erik Brouwer
Publsiher:
Total Pages: 316
Release: 2007
Genre: Baseball
ISBN:
Rating: 4./5 ( downloads)

Download De hemel is een basketbalveld Book in PDF, Epub and Kindle

Download The Mars Diaries PDF

The Mars Diaries

Author: David Levine
Publsiher: Lulu.com
Total Pages: 361
Release: 2010-07-21
Genre:
ISBN: 0557551951
Rating: 4.5/5 (519 downloads)

Download The Mars Diaries Book in PDF, Epub and Kindle

In January of 2010, six extraordinary individuals served as Crew 88 of the Mars Desert Research Station (MDRS), a simulated Mars base in the Utah desert. This is their story, in their own words and pictures.

Download Literary Performances of Post-Religious Memory in the Netherlands PDF

Literary Performances of Post-Religious Memory in the Netherlands

Author: Jesseka M. Batteau
Publsiher: BRILL
Total Pages: 434
Release: 2021-10-11
Genre: Literary Criticism
ISBN: 9004472266
Rating: 4.4/5 (722 downloads)

Download Literary Performances of Post-Religious Memory in the Netherlands Book in PDF, Epub and Kindle

Jesseka Batteau offers here an in-depth study of the work and performances of the writers Gerard Reve, Jan Wolkers and Maarten ’t Hart as iconic mediators of post-religious memory in the Netherlands.

Download GOOCHELEN MET CIJFERS EN SJOEMELEN MET DE WAARHEID, Hoe de politiek ons voortdurend beliegt, bedriegt en voor de gek houdt PDF

GOOCHELEN MET CIJFERS EN SJOEMELEN MET DE WAARHEID, Hoe de politiek ons voortdurend beliegt, bedriegt en voor de gek houdt

Author: Dirk Barreveld
Publsiher: Lulu.com
Total Pages: 231
Release: 2014-09-21
Genre: Business & Economics
ISBN: 1312538260
Rating: 4.5/5 (382 downloads)

Download GOOCHELEN MET CIJFERS EN SJOEMELEN MET DE WAARHEID, Hoe de politiek ons voortdurend beliegt, bedriegt en voor de gek houdt Book in PDF, Epub and Kindle

De voordelen van de euro, de Hoge Snelheidslijn, de Betuwe Lijn, de JSF, de Fyra, etc. het zijn allemaal voorbeelden van zaken waarbij onze overheid de zaken veel rooskleuriger voorstelde dan in werkelijkheid het geval was. Waarom goochelen ze met cijfers en liegt men ons iedere keer voor? Weet men niet beter of doet men dit met opzet? Het is een grote puinhoop. Er is iets fundamenteel mis met de manier waarop onze overheid te werk gaat. We zitten nu al op een percentage allochtonen in onze bevolking dat hoger is dan toen de Vlamingen in 1600 en masse naar de Noordelijke Nederlanden vluchtten. Wie gaat dat allemaal betalen? Dan is er het failliete Amerika, daar kan niemand meer onderuit. Als Europa er niet in slaagt om de miljoenen stroom 'vluchtelingen' te keren dan wacht ons hetzelfde lot als de Romeinen in het jaar 469. Ons bestaan staat serieus ter discussie, dat is geen grap. Houdt onze overheid ons voor de gek?

Download De Hovenier van Eden PDF

De Hovenier van Eden

Author: Kristof Elst
Publsiher: Fractured Echoes
Total Pages: 203
Release: 2013-07-01
Genre:
ISBN: 9082088509
Rating: 4.0/5 (885 downloads)

Download De Hovenier van Eden Book in PDF, Epub and Kindle

In een buitenissige wereld vinden we Jef. Jef heeft genoeg van auto's die lijken op de Eiffeltoren, honden die licht geven in het donker en kapsels in onnatuurlijke kleuren. Hij is klaar om alle normen en waarden overboord te gooien en de saaiste mens ter wereld te worden. Dit is het verhaal van Jef, die bijzonder is omdat hij niet bijzonder is, en bijzondere dingen doet omdat hij ze niet bijzonder vindt.

Download Conformisten en rebellen PDF

Conformisten en rebellen

Author: Bart A. M. Ramakers
Publsiher: Amsterdam University Press
Total Pages: 342
Release: 2003
Genre: Chambers of rhetoric
ISBN: 9789053566183
Rating: 4.0/5 (535 downloads)

Download Conformisten en rebellen Book in PDF, Epub and Kindle

De rederijkerij vormt de grootste literaire beweging in de geschiedenis van de Lage Landen. Het letterkundig leven in de vijftiende, zestiende en het begin van de zeventiende eeuw werd door de rederijkers gedomineerd. Uit hun kring bleef een omvangrijke literatuur bewaard waarin op uiteenlopende wijze wordt verwezen naar het persoonlijke, literaire, religieuze, sociale en politieke leven tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. De rederijkers kenden hun eigen organisaties, de rederijkerskamers. Vrijwel iedere stad in Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Holland telde er een. Ze hadden een centrale plaats in het web van stedelijke culturele instellingen, gaven vorm en inhoud aan de feestcultuur en droegen bij aan de gedachtewisseling en meningsvorming op velerlei gebied. In deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de rederijkers gekeken. Het gaat om de bijdragen aan een congres dat in 2001 in Middelburg werd gehouden ter afsluiting van een samenwerkingsproject van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Gent.

Download Mindemptyness PDF

Mindemptyness

Author: Petra de Bree - ter Steege
Publsiher: Lulu.com
Total Pages: 118
Release: 2013-10-31
Genre:
ISBN: 1291613846
Rating: 4.6/5 (138 downloads)

Download Mindemptyness Book in PDF, Epub and Kindle

Onze levens zitten zó vol moeten, alles is belangrijk en alles moet NU. We zijn gestopt met onszelf vragen te stellen: is het wel nodig en zo ja, moet het nu? We zijn dagelijks bezig onze actiepunten af te werken, want eens zal de lijst leeg zijn. Dit is helaas een utopie omdat onze mind, ons denken steeds weer nieuwe dingen verzint.De stilte, het hier en nu, de ontspanning, de rust en de leegte passen voor mij bij Mindemptyness: je mind is empty, leeg en er is ruimte om te voelen en te luisteren naar de zachte stem van je hart.Je reageert vanuit rust, geduld, zachtheid, liefde, ja zelfs met humor op wat er is: in je dagelijks leven en binnen in jezelf. Je komt lichter, blijer, rustiger, liefdevoller en meer ontspannen in het leven te staan. Je gaat van machteloosheid naar eigen verantwoordelijkheid.Dit boekje volgt een 8-weeks programma met ontspanningsoefeningen en meditaties. Verder zijn hieraan eigen ideeën en inzichten toegevoegd uit de NLP, Chi Kung, Yoga en het Boeddhisme.

Download De Ogen Van de Wolf PDF

De Ogen Van de Wolf

Author: W.M. Caers
Publsiher: W.M. Caers
Total Pages:
Release: 2013-12-09
Genre: Fiction
ISBN: 9081859307
Rating: 4.8/5 (593 downloads)

Download De Ogen Van de Wolf Book in PDF, Epub and Kindle

Het zijn de gouden tijden van de scheepvaart. Graaf Guillaume Montfort, bijgenaamd 'de kapitein', ligt mee aan de basis van het succes van zijn land. Wat niemand echter weet is dat de immens populaire kapitein daarnaast ook het hoofd van het spionagenetwerk is. In opdracht van de koning en zijn belangrijkste bondgenote, de hertogin van Carnières, vecht hij tegen een onbekend overzees gevaar.Op een dag gebeurt het onvermijdelijke. De kapitein sterft in mysterieuze omstandigheden en laat zijn zesjarig dochtertje alleen achter. Catherina komt in de greep van haar dictatoriale oom terecht. Het meisje groeit op in ellendige omstandigheden, maar kan toch steun vinden bij de vroegere vrienden van haar vader.Tien jaar na de dood van haar vader ontmoet Catherina per toeval een charmante jonge edelman. Ze kunnen onmiddellijk goed met elkaar opschieten en er lijkt iets moois te bloeien. Niks doet vermoeden dat die ontmoeting werd opgezet door Griffith Woolf, de man die Catherina als kind haatte.Als Catherina in aanvaring komt met haar vroegere aartsvijand, ontdekt ze dat ze in een web van intriges is beland. Ze probeert uit te zoeken wie de man met de zwarte ogen juist is en wat hij van haar wil.Het antwoord zal Catherina overzee brengen en meesleuren in een gevecht tussen een tiran en de laatste telg uit een roemrucht geslacht.

Download 4--Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema, Arjan Klok PDF

4--Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema, Arjan Klok

Author:
Publsiher: 010 Publishers
Total Pages: 220
Release: 2000
Genre: Architecture
ISBN: 9789064504006
Rating: 4.0/5 (645 downloads)

Download 4--Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema, Arjan Klok Book in PDF, Epub and Kindle

In 1999 the Rotterdam-Maaskant Prize for Young Architects was awarded to Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema and Arjan Klok. In this publication they describe various schemes they have made for designing the Netherlands. The book is divided into three sections: the first traces the path taken by Dutch urban design since 1966 and the position the quartet of winners occupy in its evolution. Part two documents four projects. In the third part key figures and clients from the world of spatial planning are drawn on their opinions, dreams, ambitions, experiences and resolutions as these relate to the issues raised in the four schemes.